The Buffer Fringe

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali

Kasım 2017

Buffer Fringe Dayanışma Evi tarafından Lefkoşa ara bölge’de organize edilen türünün Kıbrıs’taki tek örneği bir festivaldir. Buffer Fringe sanatsal özgürlüğü savunur ve özellikle alanına yeni adım atan sanatçılara deneysel ifade, yaratıcı işler ve öğrenme olanakları sunan bir platform olma amacını taşır.

Buffer Fringe “Ana Sahne”– bir çok disiplinden alternatif yerli ve uluslararası performansların alan, vücut, kimlik ya da ilişkiler üzerine sanatçının bakış açısını ya da tekniğini sergilediği sahnedir.

Buffer Fringe “Shorts” (Kısalar)– yeni fikirlerini test etmek isteyen ve eserlerinin bir bölümünü alternatif bir “sahnede” göstermek isteyen sanatçıların kısa performanslarından oluşur. “Kısalar” sanatın sınırlarını, sanatın ve bireylerin toplumdaki yerini sorgulayan, çığır açan eserlerin yalnızca bir bölümün sergilendiği sahnedir.

Festival, fiziksel ve sanatsal bariyerleri sorgulayarak, sanatçıların bir araya gelmeleri ve fikir paylaşımında bulunmaları için fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Buffer Fringe Festivali, yenilikçi işleri, eserlerini yaratırken risk alan ve kendisini ifade etmek için sürekli yeni yollar arayan sanatçıları desteklemektedir.

Toplumun tüm kesimlerinin kolay erişimini sağlamak ve sıradışı performansları geleneksel seyirci kitlesiyle de buluşturabilmek adına, tüm performanslar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gönüllüler, festival için gittikçe daha da önemli bir hale gelmekte ve bu nedenle biz de gençelere hem festival organizasyonunda daha fazla deneyim edinebilecekleri, hem de dünyanın değişik ülkelerinden yaratıcı sanatçılarla tanışabilecekleri olanaklar sunmaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

Elçilikler ve kültürel kuruluşlarla (Fransız Enstitüsü, Cervantes Enstitüsü, Geothe Enstitüsü, Norveç, Polonya, İspanya, Hollanda, İsrail, İrlanda ve daha birçok ülkenin elçililikleri) yapılan işbirlikleri uluslararası sanatçılara ulaşmamıza, uluslararası festivallerle ilişki kurmamıza ve Kıbrıs’taki uluslararası topluma ulaşmamıza oldukça yardımcı olmaktadır.

Bu yıl, sanata yeni adım atan ve deneyimli sanatçılar arasındaki mesafeyi kapatmaya yönelik olarak performans sanatları alanında çalışmalar yapan sanatçılar ve ilgilenen herkes için atölye çalışmaları da festival bünyesine dahil edilmiştir.

 

 

 

Dayanışma Evi hakkında: Dayanışma Evi, en basit ifadeyle, sosyal konularla katılımı teşvik eden ve iletişimi geliştirmeyi amaçlayan bir ortak paylaşım alanıdır. Dayanışma Evi, Lefkoşa ara bölgede, sınırın her iki yanından gelenler için hoşgörü ve saygının hakim olduğu bir alan sunmaktadır. Ara bölgedeki eşsiz konumu, “diğer toplumla” bir anda iletişime girmekte zorlananlar için bir basamak ve anlamlı işbirlikleri kurmaya hazır olanlar için ise bir köprü görevi görmektedir. Barış’ın inşaasına katkıda bulunmak amacıyla toplumsal düzeyde faaliyet gösteren bir kuruluş için dinamik bir duruş sergilemek, hayati önem taşır. Bu amaca yönelik olarak Dayanışma Evi, toplum üyelerine sadık olarak ve güvenilir bir sivil toplum örgütü kimliğinden vazgeçmeden toplumsal ihtiyaçlara eğilerek, barış ve toplumlararası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlar. Dayanışma Evi’nin programlarının odak noktasının sanat ve kültür olmasının nedeni, toplumlar arasındaki bağları güçlendirmektir. Bu programlar, kültürel farklılıkların önemini gözetirken, daha çok benzerlikleri vurgulamak üzerinedir.

http://home4cooperation.info/buffer-fringe

https://www.facebook.com/BufferFringe/

https://www.youtube.com/channel/UCwbcOEV2dEd7XSz9srt7Ccg

 

https://www.instagram.com/bufferfringe/